info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : "สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล"


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 55
เมื่อวาน 339
เดือนนี้ 2,217
เดือนที่แล้ว 6,038
ทั้งหมด 27,093

camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
กิจกรรมจิตอาสาฯ เทศบาลตำบลทุ่งฝน ประจำเดือนธันวาคม 2563
โครงการฝึกอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ดำเนินกิจกรรม “โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนด้วยมือและใจเรา ประจำปี ๒๕๖๓ ”
เทศบาลตำบลทุ่งฝน ดำเนินการลงพื้นที่ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID –๑๙) ในสถานศึกษาภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งและส่งมอบอ่างล้างมือแบบไม่สัมผัสให้บริการนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
การลงพื้นที่สำรวจการปิดป้ายราคาสินค้าและตรวจสอบเครื่องชั่งในพื้นที่รับผิดชอบในบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งฝนและตลาดนัดคลองถมข้างสำนักงานเทศบาลาตำบลทุ่งฝน
กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยประจำเดือนกุมภาพันธ 2563
โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ในเขตเทศบาลตำบล
เทศบาลตำบลทุ่งฝนซักซ้อมแผนการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งฝน ฉบับเดือนมีนาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
จดหมายข่าว กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งฝน ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview2
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
place แผนที่

แผนที่

language หนังสือราชการกรม
ข้อมูลผู้บริหาร
language ผู้บริหารหน่วยงาน
ว่าที่ร้อยโท วีระกุล บุญละคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน
ปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
ว่าที่ร้อยโท วีระกุล บุญละคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน
ปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
งานกิจการสภา
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร