เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
งานกิจการสภา

สถิติ sitemap
วันนี้ 54
เดือนนี้4,011
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)28,085
ทั้งหมด 161,343

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับโอนพนักงานเทศบาลสายบริหารที่ว่างกรณีเกษียณอายุราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ณ วัดโพธิ์ศรีทุ่ง อ.ทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้
กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของหญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสุขสะอาด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566
โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
Traffy Fondue แอปพลิเคชั่นแจ้งและติดตามปัญหาเมืองได้ง่ายๆผ่านทาง LINE
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ข้อมูลผู้บริหาร
info ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : สายตรง 042268062
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : สายตรง 042268062

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)


place แผนที่

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ