เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

งานกิจการสภา
E-Service

สถิติ sitemap
วันนี้ 108
เดือนนี้4,011
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)28,085
ทั้งหมด 161,343

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25

camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 วันที่ 26-27 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน
กิจกรรมโครงการจัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567
เชิญผู้รับบริการของเทศบาลตำบลทุ่งฝน ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของเทศบาลตำบลทุ่งฝน
กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ณ วัดโพธิ์ศรีทุ่ง อ.ทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้
กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของหญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
contact_phone One Stop Service : OSS
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

ข้อมูลผู้บริหาร
contact_phone ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : สายตรง 042268062
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : สายตรง 042268062

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


place แผนที่

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ