เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group กองช่าง
นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโขง
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
โทร : 086-607-8149
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายจามร ขนันเยี่ยม
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายกิติศักดิ์ สมสนุก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนวลอนงค์ ทวีพงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายนนทชัย โวระแสง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทศพนธ์ ทิพชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุขุม ชมภูบาง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธงชัย วิเชียรเครือ
พนักงานจ้างทั่วไป