info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย

งานกิจการสภา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 264
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง
โครงการทำบุญช่วงเข้าพรรษา (ศิล-ละ-วัด)
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน
ประชุมสภา
กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองลอกวัชพืชหลังสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน
มอบหมายภารกิจ
กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งฝน
กิจกรรม "ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า"
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview4
ข้อมูลผู้บริหาร
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9

public หนังสือราชการกรมฯ
place แผนที่
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ