เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
งานกิจการสภา

สถิติ sitemap
วันนี้ 210
เดือนนี้4,011
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)28,085
ทั้งหมด 161,343

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ณ วัดโพธิ์ศรีทุ่ง อ.ทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้
กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของหญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสุขสะอาด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566
โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
Traffy Fondue แอปพลิเคชั่นแจ้งและติดตามปัญหาเมืองได้ง่ายๆผ่านทาง LINE
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ข้อมูลผู้บริหาร
info ผู้บริหารหน่วยงาน
ว่าที่ร้อยโท วีระกุล บุญละคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : สายตรง 042268062
ว่าที่ร้อยโท วีระกุล บุญละคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : สายตรง 042268062

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
27/09/2566
27/09/2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสธ.
27/09/2566
27/09/2566
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
กสว.
27/09/2566
27/09/2566
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
[ประกาศฯ]
กสว.
27/09/2566
27/09/2566
ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง
[เอกสารแนบ]
กพส.
27/09/2566
27/09/2566
ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน
กศ.
26/09/2566
27/09/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 หัวข้อ การดูและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilties : LD): ครอบครัว โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ


place แผนที่

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ