เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group ฝ่ายบริหาร
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายบุญเมือง สุขสบาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 10
นายประเวศ ฤาชากุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 11
นายบัณฑิต สมสนุก
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 12
นายยอดชัย เหมือนสีเลา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 8