messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group ฝ่ายบริหาร
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042-268062 ต่อ 9
นายสุคง แสงศร
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 088-7389897
นายบุญเลิศ วิเชียรเครือ
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042-268-062 ต่อ 10
นางสุขกัลยา สุขสบาย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042-268-062 ต่อ12
นายยอดชัย เหมือนสีเลา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042-268-062 ต่อ 8