info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย

งานกิจการสภา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 290
การติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 หมายเลขโทรศัพท์ 042 - 268062 หมายเลขโทรศัพท์ 042 - 268062 กด 1 ติดต่อ สำนักปลัด หมายเลขภายใน 5161 กด 2 ติดต่อ ห้องปลัด หมายเลขภายใน 5162 กด 3 ติดต่อ กองช่าง หมายเลขภายใน 5163 กด 4 ติดต่อ กองคลัง หมายเลขภายใน 5164 กด 5 ติดต่อ - กองวิชาการและแผนงาน หมายเลยภายใน 5165 - กองการศึกษาฯ หมายเลยภายใน 5165 - กองสวัสดิการและสังคม หมายเลยภายใน 5165 อีเมลล์ : admin@thungfonlocal.go.th
แผนที่หน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9