เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
การติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 หมายเลขโทรศัพท์ 042 - 268062 หมายเลขโทรศัพท์ 042 - 268062 กด 1 ติดต่อ สำนักปลัด หมายเลขภายใน 5161 กด 2 ติดต่อ ห้องปลัด หมายเลขภายใน 5162 กด 3 ติดต่อ กองช่าง หมายเลขภายใน 5163 กด 5 ติดต่อ - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หมายเลยภายใน 5165 - กองการศึกษาฯ หมายเลยภายใน 5165 - กองสวัสดิการและสังคม หมายเลยภายใน 5165 * กองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 042-219284 อีเมลล์ : Tungfonmunicipality@gmail.com
แผนที่หน่วยงาน