info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : "สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล"สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 48
เมื่อวาน 93
เดือนนี้ 3,085
เดือนที่แล้ว 5,036
ทั้งหมด 20,088

group งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายศุภชัย เต็มตาวงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศุภชัย เต็มตาวงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสำรวย พิลาดี
พนักงานดับเพลิง
นายสำรวย พิลาดี
พนักงานดับเพลิง
นายประดิษฐ์ คำมะโนชาติ
พนักงานดับเพลิง
นายประดิษฐ์ คำมะโนชาติ
พนักงานดับเพลิง
นายมนตรี ไชยเสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมนตรี ไชยเสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพรชัย เชษฐ์สิงห์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพรชัย เชษฐ์สิงห์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุทิน ธรรมราช
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุทิน ธรรมราช
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสัญญารักษ์ บัวยั้ง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสัญญารักษ์ บัวยั้ง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบุญเพ็ง นักสาร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบุญเพ็ง นักสาร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประเสริฐ สุดาเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประเสริฐ สุดาเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

ว่าที่ร้อยโท วีระกุล  บุญละคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน

งานกิจการสภา