info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : "สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล"สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 59
เมื่อวาน 208
เดือนนี้ 3,409
เดือนที่แล้ว 5,297
ทั้งหมด 20,502

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูผู้ดูแลเด็ก ทักษะ) สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประเภท ผู้มีทักษะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ขอบเขตงาน TOR จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาจัดทำฝาเหล็กรางระบายน้ำและฝา คสล. ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน ชั้น 3 เทศบาลตำบลทุ่งฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาจัดทำฝา คสล. รางระบายน้ำถนนนนท์เจดีย์ (ช่วงที่ 1 ด้านทิศเหนือ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) และขยายผิวจราจร ซอยสุขาภิบาล 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
ตัวอย่างเอกสาร online poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview79

การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ

 

23 เมษายน 2563
การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ

 

23 เมษายน 2563
add_box แสดงความคิดเห็น
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทุ่งฝนได้ในช่องทางนี้

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

15 เมษายน 2563
แสดงความคิดเห็น
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทุ่งฝนได้ในช่องทางนี้

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

15 เมษายน 2563
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

ว่าที่ร้อยโท วีระกุล  บุญละคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน

งานกิจการสภา