เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file การขออนุมัติประกาศประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศ การใช้งบประมาณรายจ่ายโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน grade
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file คู่มือ การเขียนคำร้อง/ร้องเรียน/การขอความอนุเคราะห์ ออนไลน์ ของเทศบาลตำบลทุ่งฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview165
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview155
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview150
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview151
photo ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสีเลาพัฒนา - วัดทุ่งสว่าง บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview244

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลแก้ไขปัญหาเหม็นขี้หมู คอกสัตว์เลี้ยง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file รายงานผลการร้องเรียนเรื่องเหม็นขี้หมู คอกสัตว์เลี้ยง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview290

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview212
insert_drive_file ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview218
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview223
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview230

การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ

 

การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ

 

add_box แสดงความคิดเห็น
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทุ่งฝนได้ในช่องทางนี้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทุ่งฝนได้ในช่องทางนี้

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

แสดงความคิดเห็น
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทุ่งฝนได้ในช่องทางนี้

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทุ่งฝนได้ในช่องทางนี้

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง