เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group สำนักปลัด
นางสาวอุไรวรรณ วิเชียรเครือ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 098-486-5987
นายชนะพล แก่นนาคำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
นายขวัญณรงค์ เหมือดอดทน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวภัทรพร พันธุออน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายกิตติพงษ์ มาลาศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นายศตวรรษ บุตรวาปี
นิติกรปฏิบัติการ
นายอนุวัฒน์ โนนคู่เขตโขง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกิตติยา เต็มตาวงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวประกายแก้ว ธรรมเจริญ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุดารัตน์ พันโบ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวฉัตรพร เวลาวุฒิ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวธันญารัตน์ คำมะโนชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป