เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group สำนักปลัด
นางสาวอุไรวรรณ วิเชียรเครือ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 098-486-5987
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
นายชนะพล แก่นนาคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวภัทรพร พันธุออน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายกิตติพงษ์ มาลาศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นายศตวรรษ บุตรวาปี
นิติกรปฏิบัติการ
นายอนุวัฒน์ โนนคู่เขตโขง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกิตติยา เต็มตาวงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวประกายแก้ว ธรรมเจริญ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกุลธิดา อุตรดิตถ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอัจฉรา พิมรินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางอุลัยวัลย์ คำมะโนชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป