ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวงชนบท - สวนสาธารณะหนองแล้ง (สาย2) บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 1,11 บ้านก่อสำราญ หมู่4
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวงชนบท - สวนสาธารณะหนองแล้ง (สาย๒) บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๑,๑๑ ,บ้านก่อสำราญ หมู่ที่ ๔,และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : PQMtYXlMon84909.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้