info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 96
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
โครงการทำบุญช่วงเข้าพรรษา (ศิล-ละ-วัด) [8 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน [6 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมสภา [12 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองลอกวัชพืชหลังสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน [23 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
มอบหมายภารกิจ [21 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งฝน [18 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรม "ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า" [18 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองหลังสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน [17 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [16 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมจิตอาสาฯ เทศบาลตำบลทุ่งฝน ประจำเดือนธันวาคม 2563
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2 3
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
งานกิจการสภา