เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
เดินรรรงค์ต่อต้านยาเสพติดวันต่อต้านยาเสพติด [24 มิถุนายน 2565]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน [22 กุมภาพันธ์ 2565]
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง [20 ธันวาคม 2564]
โครงการทำบุญช่วงเข้าพรรษา (ศิล-ละ-วัด) [8 สิงหาคม 2564]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน [6 สิงหาคม 2564]
ประชุมสภา [12 กรกฎาคม 2564]
กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองลอกวัชพืชหลังสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน [23 มิถุนายน 2564]
มอบหมายภารกิจ [21 มิถุนายน 2564]
กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งฝน [18 มิถุนายน 2564]
กิจกรรม "ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า" [18 มิถุนายน 2564]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 31 รายการ)