info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : "สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล"สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 51
เมื่อวาน 200
เดือนนี้ 3,401
เดือนที่แล้ว 5,289
ทั้งหมด 20,494

camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
กิจกรรมจิตอาสาฯ เทศบาลตำบลทุ่งฝน ประจำเดือนธันวาคม 2563 [28 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ดำเนินกิจกรรม “โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนด้วยมือและใจเรา ประจำปี ๒๕๖๓ ” [7 สิงหาคม 2563]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลทุ่งฝน ดำเนินการลงพื้นที่ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID –๑๙) ในสถานศึกษาภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งและส่งมอบอ่างล้างมือแบบไม่สัมผัสให้บริการนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา [21 กรกฎาคม 2563]
ผู้โพส : admin
การลงพื้นที่สำรวจการปิดป้ายราคาสินค้าและตรวจสอบเครื่องชั่งในพื้นที่รับผิดชอบในบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งฝนและตลาดนัดคลองถมข้างสำนักงานเทศบาลาตำบลทุ่งฝน [17 กรกฎาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ในเขตเทศบาลตำบล [13 กรกฎาคม 2563]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยประจำเดือนกุมภาพันธ 2563 [28 กุมภาพันธ์ 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล [19 กันยายน 2562]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลทุ่งฝนซักซ้อมแผนการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลทุ่งฝนลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
ผู้โพส : admin
Big Cleaning Day พื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1 2
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

ว่าที่ร้อยโท วีระกุล  บุญละคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน

งานกิจการสภา