info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : "สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล"สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 39
เมื่อวาน 188
เดือนนี้ 3,389
เดือนที่แล้ว 5,277
ทั้งหมด 20,482

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ขอบเขตงาน TOR จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาจัดทำฝาเหล็กรางระบายน้ำและฝา คสล. ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน ชั้น 3 เทศบาลตำบลทุ่งฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาจัดทำฝา คสล. รางระบายน้ำถนนนนท์เจดีย์ (ช่วงที่ 1 ด้านทิศเหนือ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) และขยายผิวจราจร ซอยสุขาภิบาล 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านโนนสะอาด - ธาตุน้อย ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้าวัดทิพย์ (ประตู 2) ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิทักษ์ประชาราษ 3 ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ห้องเก็บพัสดุ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
การกำหนดคุณลักษณะการดำเนินโครงสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
การกำหนดราคามาตรฐานกลางราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
การกำหนดราคามาตรฐานกลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
เรื่อง การกำหนดราคามาตรฐานกลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ผาเหล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านโนนสะอาด-บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านโนนสะอาด-บ้านฑฃธาตุน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
กำหนดคุณลักษณะการดำเนินโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
แจ้งลงนามในสัญญา. poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
บันทึกการต่อราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
ใบเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
1 - 20 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

ว่าที่ร้อยโท วีระกุล  บุญละคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน

งานกิจการสภา