เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
find_in_page ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวงชนบท - สวนสาธารณะหนองแล้ง (สาย2) บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 1,11 บ้านก่อสำราญ หมู่4 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
photo ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสีเลาพัฒนา - วัดทุ่งสว่าง บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file ขอบเขตงาน TOR จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 622
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ห้องเก็บพัสดุ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิทักษ์ประชาราษ 3 ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้าวัดทิพย์ (ประตู 2) ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านโนนสะอาด - ธาตุน้อย ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) และขยายผิวจราจร ซอยสุขาภิบาล 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาจัดทำฝา คสล. รางระบายน้ำถนนนนท์เจดีย์ (ช่วงที่ 1 ด้านทิศเหนือ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 388
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน ชั้น 3 เทศบาลตำบลทุ่งฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 378
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาจัดทำฝาเหล็กรางระบายน้ำและฝา คสล. ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 425
insert_drive_file ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
insert_drive_file การกำหนดราคามาตรฐานกลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file การกำหนดราคามาตรฐานกลางราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
insert_drive_file การกำหนดคุณลักษณะการดำเนินโครงสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
insert_drive_file เรื่อง การกำหนดราคามาตรฐานกลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ผาเหล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
1 - 20 (ทั้งหมด 47 รายการ) 1 2 3