เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
photo ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสีเลาพัฒนา - วัดทุ่งสว่าง บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
insert_drive_file ขอบเขตงาน TOR จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ห้องเก็บพัสดุ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิทักษ์ประชาราษ 3 ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้าวัดทิพย์ (ประตู 2) ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านโนนสะอาด - ธาตุน้อย ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) และขยายผิวจราจร ซอยสุขาภิบาล 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาจัดทำฝา คสล. รางระบายน้ำถนนนนท์เจดีย์ (ช่วงที่ 1 ด้านทิศเหนือ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน ชั้น 3 เทศบาลตำบลทุ่งฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาจัดทำฝาเหล็กรางระบายน้ำและฝา คสล. ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 382
insert_drive_file ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
insert_drive_file การกำหนดราคามาตรฐานกลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file การกำหนดราคามาตรฐานกลางราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file การกำหนดคุณลักษณะการดำเนินโครงสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file เรื่อง การกำหนดราคามาตรฐานกลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ผาเหล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file แจ้งลงนามในสัญญา. poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
1 - 20 (ทั้งหมด 46 รายการ) 1 2 3