info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย

งานกิจการสภา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 260
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
photo ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสีเลาพัฒนา - วัดทุ่งสว่าง บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ขอบเขตงาน TOR จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาจัดทำฝาเหล็กรางระบายน้ำและฝา คสล. ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293 |
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน ชั้น 3 เทศบาลตำบลทุ่งฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249 |
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาจัดทำฝา คสล. รางระบายน้ำถนนนนท์เจดีย์ (ช่วงที่ 1 ด้านทิศเหนือ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) และขยายผิวจราจร ซอยสุขาภิบาล 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านโนนสะอาด - ธาตุน้อย ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้าวัดทิพย์ (ประตู 2) ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิทักษ์ประชาราษ 3 ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ห้องเก็บพัสดุ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file การกำหนดคุณลักษณะการดำเนินโครงสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file การกำหนดราคามาตรฐานกลางราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file การกำหนดราคามาตรฐานกลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file เรื่อง การกำหนดราคามาตรฐานกลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ผาเหล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านโนนสะอาด-บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
1 - 20 (ทั้งหมด 46 รายการ) 1 2 3
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9