info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : "สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล"สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 25
เมื่อวาน 70
เดือนนี้ 3,062
เดือนที่แล้ว 5,013
ทั้งหมด 20,065

group กองวิชาการและแผนงาน

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
นางสาวลักษมี เบิกสีใส
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวลักษมี เบิกสีใส
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นายสกุล สาวิสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสกุล สาวิสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางเพ็ญแข มุสกะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางเพ็ญแข มุสกะ
พนักงานจ้างทั่วไป
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

ว่าที่ร้อยโท วีระกุล  บุญละคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน

งานกิจการสภา