เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน
นางคำพวง จันทร์ประทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1 (เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน)
นายสุเพ็ญชัย ธิปมวล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1
นายพรชัย ฤกษ์มา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1
นายชำนาญ ทุ่งฝนภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1
นายบุญสี ภายชัยภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1
นางไพพิชย์ สุระเสียง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน เขตเลือกตั้งที่ 1