info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : "สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล"สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 18
เมื่อวาน 167
เดือนนี้ 3,368
เดือนที่แล้ว 5,256
ทั้งหมด 20,461

group สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน

นายสนิท สุดาเดช
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน
นายสนิท สุดาเดช
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน
นายอดิเรก ปิตตาคะโส
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน
นายอดิเรก ปิตตาคะโส
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน
นายยงค์ วิเศษโวหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยงค์ วิเศษโวหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายคำตัน แสงนันดา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายคำตัน แสงนันดา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทวี พันธ์วงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทวี พันธ์วงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมัย ยันสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมัย ยันสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทองพูล พันธุวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทองพูล พันธุวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมพร แสงศาลา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมพร แสงศาลา
สมาชิกสภาเทศบาล
นางอรุณี ธรรมรักษา
สมาชิกสภาเทศบาล
นางอรุณี ธรรมรักษา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพรชัย ฤกษ์มา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพรชัย ฤกษ์มา
สมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

ว่าที่ร้อยโท วีระกุล  บุญละคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน

งานกิจการสภา