เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศรายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file การขออนุมัติประกาศประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศ การใช้งบประมาณรายจ่ายโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file คู่มือ การเขียนคำร้อง/ร้องเรียน/การขอความอนุเคราะห์ ออนไลน์ ของเทศบาลตำบลทุ่งฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file การขอใบอนุญาต การก่อสร้าง-รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลงอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file แนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file จดหมายข่าว กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งฝน ฉบับเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file ผลการใช้พลังงานตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
1 - 20 (ทั้งหมด 50 รายการ) 1 2 3