info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 43
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลตำบลบทุ่งฝน (ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file คำสั่ง จังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ การมอบหมายภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file คำสั่ง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file จดหมายข่าว กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งฝน ฉบับเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file จดหมายข่าว กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งฝน ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
photo ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
photo ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูผู้ดูแลเด็ก ทักษะ) สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประเภท ผู้มีทักษะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
description รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลทุ่งฝน ภดส.3 (รายชื่อผู้ต้องเสียภาษี) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
งานกิจการสภา