info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : "สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล"สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 27
เมื่อวาน 176
เดือนนี้ 3,377
เดือนที่แล้ว 5,265
ทั้งหมด 20,470

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูผู้ดูแลเด็ก ทักษะ) สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประเภท ผู้มีทักษะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลทุ่งฝน ภดส.3 (รายชื่อผู้ต้องเสียภาษี) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลทุ่งฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

ว่าที่ร้อยโท วีระกุล  บุญละคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน

งานกิจการสภา