info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 91
folder งานกิจการสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน ครั้งแรก วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 ธ.ค. 62 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 ธ.ค. 62 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 28 ส.ค. 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 ส.ค. 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 29 พ.ค. 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน สมัยวิสามัญสามัญ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11 เม.ย. 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 ก.พ. 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
งานกิจการสภา