info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 56
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 7
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 7
การขออนุญาตปลูกสร้าง_รื้อถอนอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 8
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
งานกิจการสภา