messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group กองคลัง
นางสาวสิรภัค แสงชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062-209-1156
นางทรรศชนก สมบัติกำไร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น)
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสายญาติ บุญช่วย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวกมลทิพย์ บุญช่วย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวนิสสรณ์ สุขแสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจันจิรา พลหาญ
พนักงานจ้างทั่วไป