info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : "สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล"สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 19
เมื่อวาน 168
เดือนนี้ 3,369
เดือนที่แล้ว 5,257
ทั้งหมด 20,462

group กองคลัง

นางสาวสิรภัค แสงชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสิรภัค แสงชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น)
นางทรรศชนก สมบัติกำไร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางทรรศชนก สมบัติกำไร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสายญาติ บุญช่วย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสายญาติ บุญช่วย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวชนกานต์ สุกัลป์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวชนกานต์ สุกัลป์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวจีรภา นันทากุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจีรภา นันทากุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนิสสรณ์ สุขแสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนิสสรณ์ สุขแสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวรัตยา สุดาเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวรัตยา สุดาเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

ว่าที่ร้อยโท วีระกุล  บุญละคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน

งานกิจการสภา