info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย

งานกิจการสภา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 269
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาศ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาศ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาศ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาศ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9