messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group ผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจำ
นายนิรันดร พลทะศรี
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน
โทร : 042-268-062 ต่อ 2