info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : "สร้างอาชีพในชุมชน ระดมความคิด พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล"สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 127
เมื่อวาน 583
เดือนนี้ 3,335
เดือนที่แล้ว 4,913
ทั้งหมด 19,900

group บุคลากรทางการศึกษา

นางหอมจันทร์ สุขแสน
ครู ค.ศ. 2
นางหอมจันทร์ สุขแสน
ครู ค.ศ. 2
นางดรุณี โพธิพล
ครู ค.ศ. 1
นางดรุณี โพธิพล
ครู ค.ศ. 1
นางสายใจ สีขาว
ครู ค.ศ. 1
นางสายใจ สีขาว
ครู ค.ศ. 1
นางสาวมนัสฤทัย วงษ์ละคร
ครู ค.ศ. 1
นางสาวมนัสฤทัย วงษ์ละคร
ครู ค.ศ. 1
นางไพรินทร์ คำหนองยาง
ครู ค.ศ. 1
นางไพรินทร์ คำหนองยาง
ครู ค.ศ. 1
นางสาวสุจิตรา โคกสถาน
ครู ค.ศ. 1
นางสาวสุจิตรา โคกสถาน
ครู ค.ศ. 1
นายสุรพล ชนะสงคราม
ครู ค.ศ. 1
นายสุรพล ชนะสงคราม
ครู ค.ศ. 1
นางสาวมนิดา วันชัย
ครู ค.ศ. 1
นางสาวมนิดา วันชัย
ครู ค.ศ. 1
นางรุ่งราตรี แก่นนาคำ
ครู ค.ศ. 1
นางรุ่งราตรี แก่นนาคำ
ครู ค.ศ. 1
นางมยุรี ปานเชียงวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางมยุรี ปานเชียงวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ แก้วยางนอก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ แก้วยางนอก
ผู้ดูแลเด็ก
นางพรมลักษ์ เหมือดอดทน
ผู้ดูแลเด็ก
นางพรมลักษ์ เหมือดอดทน
ผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางศรัญญา หอมกระชาย
ผู้ดูแลเด็ก
นางศรัญญา หอมกระชาย
ผู้ดูแลเด็ก
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

ว่าที่ร้อยโท วีระกุล  บุญละคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งฝน ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน

งานกิจการสภา