info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย

งานกิจการสภา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 265
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
photo การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลทุ่งฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลทุ่งฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9