ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง