ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนใส่เอกสารและวัสดุสาธิตทำถังขยะเปียกใช้ในโครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยโดยชุมชนด้วยมือ และใจเราประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง