ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนพิทักษ์ประชาราษฎร์ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง