ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างงานขยายผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. สายถนนสุขาพัฒนา - ทางหลวงชนบท บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง