ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย 17 ?31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 11 วัน ( ทำการ ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง