ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับทาสีงานจราจร ถนนทุ่งฝนสามัคคี บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๘,๑๑เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง