ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพิทักษ์ประชาราษฎร์ ๒ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง