ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องเสียงในการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยประทีปบูชา นมัสการองค์ปฏิมาหลวงพ่อทองคำ สืบสานวัฒนธรรมทุ่งฝน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง