ชื่อเรื่อง : โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนทุ่งฝน - โนนสะอาด หมู่ที่ 9,11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี