ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียน บ้านธาตุน้อยก่อสำราญ บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหงัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง