ชื่อเรื่อง : ครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย