ชื่อเรื่อง : ครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย