ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งฝน เรื่อง กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 และการชำระเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม กรณีชำระภาษีเกินกำหนดระยะเวลา

ชื่อไฟล์ : s6YsE7JMon61837.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้