ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภออำเภอทุ่งฝน จังหวัดจังหวัดอุดรธานี