info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย

งานกิจการสภา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 286
ประชุมสภา
รายละเอียด : ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งฝน
ผู้โพส : admin
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9